tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A generic expression for something being cool or "chill".
Guy 1: "Dude, Olivia is single now!"
Guy 2: "Chill tits!"
viết bởi chill tits man 10 Tháng ba, 2012