tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A chilli cheeseburger is when a guy takes a crap on an old woman's cooch and then fucks it.
"I turned her grilled cheese sandwich into a chilli cheeseburger."
viết bởi rurouzaru 16 Tháng ba, 2010