tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
2.
man who pimps women with chin acne
hi, im raj..chin pimp by profession.
a chin pimp? asked the women
yes, a chin pimp...i host pimp my chin on chin tv
viết bởi george 06 Tháng tám, 2004

Words related to Chin Pimp

blowjob chin pimp sex teen
 
1.
A pimp who gets other people blowjobs.
Tim:Hey I'm a Chin Pimp.

Austin: Nigga hook me up with some BJS!
viết bởi NIGGAPLEASE! 24 Tháng tám, 2010