Top Definition
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
Someone who loves asian girls.
The Punisher of CEF is a chink lover.
viết bởi CEF Member 26 Tháng mười, 2007
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
Someone who loves asian girls.
The Punisher of CEF is a chink lover.
viết bởi CEF Member 26 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×