tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
noun
1.) A burrito which has been filled with Chinese food
OMG, this chinurrito is the best this I have ever eaten!
viết bởi cyclistvs.car 07 Tháng mười hai, 2010