tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a jacked eleven year old.
Arnold is almost as strong as Chip Parkhurst.
viết bởi GMD1 06 Tháng chín, 2005