tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Girl version of Alvin and the Chipmunks.
It was hilarious hearing the chipetts sing.
viết bởi tamira75 20 Tháng mười hai, 2009