Top Definition
a Nigger
Damn that Chitum is black as the ace of spades
viết bởi Piss Pot Pete 23 Tháng chín, 2008
A Blonde haired goddess. Not too tall in stature. Great smile very easy to fall in love with. Whimsicle voice thats great on the ears. All in all Awesome.
Whats that beautiful sound? Oh thats Chita singing over there.
viết bởi Lucky Man 17 Tháng chín, 2012
To be white or pale
Anyone Chita
viết bởi ChickenWing420 01 Tháng mười một, 2010
whites (heroin,coke)

white male

term used by pakistani,indians and other asians
have you got some chita

look at that chita
viết bởi usama butt 04 Tháng hai, 2008
A Dark Ass Nigga
Damn Chita, I almost didn't see you in the dark.
viết bởi bitchesbtrippin 10 Tháng sáu, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×