tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
chivi knows whats best, you don't mess with chivi
Dude don't question chivi!
viết bởi Derick Chivi 08 Tháng một, 2012