tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
An opportunity to have or get chocolate
The chocolate on the counter is a chocolatunity.
viết bởi justshill 10 Tháng năm, 2012