tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Kristi Anus. Commonly refered to as a large gaping hole. Very Large. Abnormally.
I want to have sex with Kristis Choctopus!
viết bởi fdsakjadfsdfsjadfsjfdsakjfadsj 08 Tháng tám, 2010