tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A documentary about black people.
Just watched Chris Rock's "Good Hair" -- best chocumentary ever!
viết bởi MegnKen 12 Tháng tám, 2011