tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A very furry little man, with looks similar to a bear, with a dick wider than it is long.
holly shit! That guys a Chodabear!
viết bởi Bernice williams 21 Tháng bảy, 2009