Top Definition
1) A joke that makes no sense.
2) A joke that is extremely lame.
1) Owen: What's white and black and red/read all over?
Brom: YOUR MOM!
Owen: You idiot, that was such a choke joke.

2) Avery: Why did the chicken cross the road?
Linus: I dunno.
Avery: To get to the other side!
Linus: *Yawn* What a choke joke.
#lame joke #stupid joke #ridiculous joke #joke-that-makes-no-sense #i-don't-get-it
viết bởi ThisIsMyLife9 27 Tháng tám, 2009
1) A joke that makes no sense.

2) A joke that is extremely lame.
1) Owen: What's white and black and red/read all over?

Brom: YOUR MOM!

Owen: You idiot, that was such a choke joke.

2) Avery: Why did the chicken cross the road?

Linus: I dunno.

Avery: To get to the other side!

Linus: *Yawn* What a choke joke.
#lame joke #stupid joke #ridiculous joke #joke-that-makes-no-sense #i-don't-get-it
viết bởi ThisIsMyLife09 27 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×