Top Definition
1) A joke that makes no sense.
2) A joke that is extremely lame.
1) Owen: What's white and black and red/read all over?
Brom: YOUR MOM!
Owen: You idiot, that was such a choke joke.

2) Avery: Why did the chicken cross the road?
Linus: I dunno.
Avery: To get to the other side!
Linus: *Yawn* What a choke joke.
viết bởi ThisIsMyLife9 27 Tháng tám, 2009
1) A joke that makes no sense.

2) A joke that is extremely lame.
1) Owen: What's white and black and red/read all over?

Brom: YOUR MOM!

Owen: You idiot, that was such a choke joke.

2) Avery: Why did the chicken cross the road?

Linus: I dunno.

Avery: To get to the other side!

Linus: *Yawn* What a choke joke.
viết bởi ThisIsMyLife09 27 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×