tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
The act of (hopefully)non fatal strangulation while masturbating.
Did you hear? They say, Michael Hutchence of INXS, died while doing the Choke and Stroke.
viết bởi Roninsfx 26 Tháng chín, 2008