tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The act of being suffocated through homosexual face fucking.
That poor chokey okey didn't know when to use his safe word......
viết bởi chokeyok3333yyyy 24 Tháng sáu, 2010