tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A fat, mexican sitting on a beach, eating a burrito. It is a chicken burrito, because he/she is on a diet (:
WOAH, look at that chonka!
viết bởi Chonkalicious 20 Tháng chín, 2009