tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A person who does not participate in the smoking of a Jonko (joint)
person 1: Hey man wanna hit this J?
person 2: Nah, sorry not now, <insert lame excuse>
person 1: wtf why you so chonko boyyy
viết bởi HoNG-LizardWizard 27 Tháng sáu, 2012