tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
British nickname for Washington Husky basketball player Matthew Bryan-Amaning.
Dude 1: The Huskies are playing.
Dude 2: Here's to hoping Chowder Shit doesn't play!
viết bởi Mozzillest 02 Tháng mười một, 2010