tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Vigorously eating a woman out while she is dropping a deuce.
chowderslop is eating the box when she's dropping the rocks.
viết bởi DZTYBKMW 05 Tháng tư, 2011