tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
When someone runs super fast
Wow that nigga almost reached christin schultz speed
viết bởi Sublime55 26 Tháng sáu, 2010