tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Vicious creature. Very dangerous.
Christine Olaes ate the panda.
viết bởi Friendlyneighborhood 20 Tháng sáu, 2013