tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
The act of using Jesus to justify any idiotic political ideal.
"The Tea Party is raising Christinsanity to new heights."
viết bởi Brion'smymini-me 22 Tháng chín, 2011