Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
1. Can be chromed (as in metal)
2. Applies to Google Chrome
1. "that bar is chromable"
2. "this website is Chromable"
viết bởi Chromable 12 Tháng chín, 2008
4 1

Words related to Chromable:

chrome chromed google google chrome