tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A blunt.
Rick: pass that chrontar, joe.
Joe: let me take one more hit.
Rick: hurry up dude.
viết bởi Angelica S. 31 Tháng bảy, 2008

Words related to Chrontar

bud chronic dank ganja grass hemp kush mary jane reefer weed