tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an alcoholic drink containing Koolaid (preferably blue), straight vodka, and Mountain Dew.
"Lets get f*cked up tonight and drink Chuck Slammers"
viết bởi ChuckFlask 12 Tháng ba, 2010