Top Definition
1: A taco eating Mexican who will not throw cheese stick sauce into the street even though it would be funny. And these actions will cause Him/Her to forever be known as "Cavason" meaning big head.

2: when you take a shit behind a tree step in it and press your shoe on a window making a shit print.
Devin: Basin chuck the sauce it will be funny!
Cavason: No I'll get caught.
Sean: It will be funny.
Cavason: NO!
Devin: okay cavason.

Example 2
Devin: I just chucked the sauce!
Alexie: that's fucking gross.
#sauce #shit #tree #cavason #chuck
viết bởi Cavason 24 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×