Top Definition
1: A taco eating Mexican who will not throw cheese stick sauce into the street even though it would be funny. And these actions will cause Him/Her to forever be known as "Cavason" meaning big head.

2: when you take a shit behind a tree step in it and press your shoe on a window making a shit print.
Devin: Basin chuck the sauce it will be funny!
Cavason: No I'll get caught.
Sean: It will be funny.
Cavason: NO!
Devin: okay cavason.

Example 2
Devin: I just chucked the sauce!
Alexie: that's fucking gross.
viết bởi Cavason 24 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×