tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Losing your virginity. Chudhghatan refers to the udhghatan of your sexual life!!!!!!!!!
Man, I really can't wait for my chudhghatan :P
viết bởi reddkarun 16 Tháng mười, 2009