Top Definition
Someone of immense majestic quality, usually a noble leader that others seek guidance from.
He was a big Chugga to all of his friends.

"Big Chugga wants a nugga".
viết bởi Big Chugga Himself 09 Tháng tám, 2010
One spelling variant of the short form of "Chuggaaconroy." He's a let's player (somebody who plays games on the internet) and has a fairly successful channel.
I love watching Chugga's let's plays!
viết bởi Soccerkins1234 31 Tháng bảy, 2016
1.) Referring to a flamer or someone who's boring.
2.) One who sucks so much dick they chuggin cum.
Guy 1: Check out that chugga. He's a fag.
Guy 2: My girlfriends a chugga, she gave me great head last night and drank it all up.
viết bởi a7xmdor 23 Tháng tư, 2009
Someone who likes to endulge themselves in the drinking of alcoholic substances
come on chugger! chug chug chug man!
viết bởi NemeSiS 15 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×