tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
The act of giving oral to a bear
Dude, I was chugging bears last night!
viết bởi Bear Chug 28 Tháng tư, 2011