tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A chump (see chump) who is extra chumpy
Skullpop is such a chumpahuntus
viết bởi Chariblo 10 Tháng mười hai, 2003