tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A very gay place. If your in T.O don't go there if your straight.
lC1
-----------------------lh1------------
Wellessley u
-----------------------lr1-------------
lc1
1h1
viết bởi Weasel 07 Tháng chín, 2004