tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the pointed tip of your childhood "blanky"
"mommy, I want my chuska" says the crying child to his/her mother.
viết bởi ekta_y 18 Tháng tám, 2011