tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To be hit in the vagina
I fell on my surfboard and got totally clam bagged.
viết bởi absinth215 28 Tháng năm, 2011