Top Definition
verb: To stab or shank someone.

From a particular series of Call of Duty 4 Domination matches where a player by the handle ClanClan (slightly changed to retain anonymity)seemed to be stabbing anyone in a 5 foot radius, he was dubbed "BladeMaster" by the other players, author included.
Aww man, I just got Clan-Clan'd!

Dude, I just Clan-Clan'd that sucka!

"Did you hear? Some guy got Clan-Clan'd at the club last night?"
"Yeah, I heard about that, I saw it on the news this morning."
viết bởi knubs 04 20 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×