tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To engage in the act of sexual intercourse.
Superstar John Doe loves to clap cake all day, everyday.
viết bởi Cody Caja 04 Tháng năm, 2011