tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
the single most badass band ever
All bow to the Clash! Noone can step to London Calling, The Clash, Sandanista, and Combat Rock!
viết bởi Shawn E. 16 Tháng tư, 2003