tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Cleepy, to be crazy sleepy. After being crunk you are bound to get cleepy.
Yo dawg, I'm mad cleepy up in this motherf*&ker, I'm out.
viết bởi P-Wa 05 Tháng mười hai, 2004

Words related to Cleepy

crunk