tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Mark, A Busta, a herb!
This guy is a straight up Clervis!
viết bởi Z Nitty 16 Tháng mười một, 2010