tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An online shopper. Taken from "Big Spender".
My mom is a major Click Spender.
viết bởi Paul 23 Tháng tám, 2004