tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
like "climbing the mango tree" but for women; masterbation for women
girl 1: "i squirted after climbing the apple tree last night"

girl 2: "OMG howd u climb?
viết bởi abcd i did ur mommy 21 Tháng chín, 2010