tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When the clitorious hangs outside of the vaginal lips.
I was banging this chick last night, and she had a clit-r-dick.
viết bởi Sexsexsex69 27 Tháng chín, 2010