Top Definition
A shortened version of the phrase, 'Clinically Obese.'
Dumb American Teenager 1 :'Hey girlfriend, look at that fatty, too clobby for words!'
Dumb American Teenager 2 :'Is clobby contagious?'
Dumb American Teenager 1 :'Duh yeah!'
viết bởi Lily ox 17 Tháng tám, 2008
The popular group chat application for Facebook, "Clobby"
Dumb American Teenager 1 :'Hey friends, let's chat on clobby!'

Dumb American Teenager 2 :'Clobby.com?'

Dumb American Teenager 1 :'Duh yeah!'
viết bởi John Davier 02 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×