tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Brony that hasnt yet admitted to their family that they watch the show.
Closet Brony:I lock my door and watch MLP:FIM
viết bởi SploogeTheFish 19 Tháng chín, 2011