Top Definition
1. One who is not smart in school but smart in life though never showing it.

2. One who is very smart in school but never show's their true potential.
Person 1: Hey, what's wrong?
Person 2: Well my parents are getting a divorce....
Person 1: Its ok, things like this happen, you just gotta cheer up and move on.
Person 2: Thanks man!
later that day....
Person 2: What did you get on your algebra test?
Person 1: A D-....
Person 2: Dude, you're such a closet genius.
viết bởi RAWRdragon 17 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×