Top Definition
This term has its origins in Japan, where Japanese perverts share a common addiction: They love dirty school girl's panties.

NOT, and I repeat NOT the same thing as a gay man who hasn't left the closet yet.

Closet pervert is a term generally used to describe creepy men who seem as though they're hiding a nasty (very nasty) fetish from the world.
Fujiki: That man is creepy.
Sarah: He must be a closet pervert.
viết bởi vivaci 19 Tháng một, 2010
A person who pretends to not be perverted, but really is.
I saw Sam staring at her ass, he is such a closet pervert.
viết bởi that bbw chick 13 Tháng ba, 2015
closet pervert - noun - Ebisu on Naruto
Naruto: Ahhgg!! Why are you here?!
viết bởi Magik 26 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×