Top Definition
kluhb fresh adj- dressed fly for the nightlife. not formal attire. Generally requiring baller shoes and watch with possible tie or gangsta chain. Shirt may not be tucked in. Cloths stylish in nature: has the appearance of being extremely nice yet causal at the same time.
That guy is so club fresh look at that bling.

What a club fresh shirt it is not too formal or causal. I bet all the ladies will be checking me out.
viết bởi VA G Thug 25 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×