tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Scots noun for the English word 'toilet'
"Where's yir cludgie, I'm in dire need o a steamer!"
viết bởi Steb 30 Tháng mười hai, 2005
 
2.
a toilet
(commonly used in Scotland)
oh, ah huv tae go tae the cludgie!
viết bởi amyamy 28 Tháng tư, 2005