tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The worst dog of all the dogs ... Doggin the boys for your girl friend.

Originates from the name Bryan McClurg
What a fuckin Clurgy
viết bởi Bungy Bungsta 21 Tháng mười một, 2010