tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When girls get girl boners
Damn, she just is clushing
viết bởi imapenis 01 Tháng tư, 2010